Testovanie jazierkovej vody. Viete ako na to?

Testovanie jazierkovej vody. Viete ako na to?

Aby voda v jazierku bola stále čistá a priezračná, je nevyhnutné kotrolovať základné hodnoty. Tie sú pH, tvrdosť, alkalita a množstvo dusičnanov. V prípade, že sa hodnoty vychyľujú, dochádza k zelenaniu vody, tvorbe vláknitých rias a k zakaleniu vody. Správnym používaním prírodných prípravkov docielite, aby vaše jazierko bolo celú sezónu čisté a voda stabilizovaná.

Teplá alebo studená? Tester vám o vode v jazierku prezradí oveľa viac

jazierka tester 5v1Teplá alebo studená? Takáto informácia týkajúca sa vody stačí užívateľom kúpacieho jazierka alebo bazéna, ale pre majiteľa je to málo. Bazén a záhradné jazierko majú jedno spoločné: aby mohli fungovať, ako od nich očakávate, musí v nich vládnuť biologická rovnováha. A vašou hlavnou úlohou je ju na jar nastaviť a potom celú sezónu udržiavať v norme všetky parametre vody. Bez testera sa teda nezaobídete.

Kým bazénová voda je územím nikoho a nemá žiadneho stáleho obyvateľa (snaha o obsadení lákavého vodného teritória však neustáva, riasy a ďalších nežiadúcich "squatterov" udržuje v úctivej vzdialenosti bazénová chémia), záhradné jazierko je ako veľký rušný dom s množstvom obyvateľov z rastlinnej i živočíšnej ríše. V jeho vode je živo a okrem nečistôt, ktoré sa sem podobne ako do bazénovej vody dostanú z okolia, sa v jazierku úplne prirodzene vyskytujú odumreté zvyšky rastlín alebo prebytočné rybie krmivo.

Filter v hlavnej úlohe

Jazierko je špecifické tým, že vzhľadom na zachovanie života jeho obyvateľov nemožno k likvidácii nechceného použiť výkonnú bazénovú chémiu.

Samozrejme aj jazierko má u Vodnára svoju účinnú "kozmetickú radu", ktorá berie ohľad na jeho vodných obyvateľov. Čistota a biologická nezávadnosť vody však ležia najmä na pleciach kvalitného filtračného systému a prípravky sú už len doplnkami (akokoľvek dôležitými). Kedy a ako ich máte použiť, zistíte pri pravidelných a starostlivo vykonaných kontrolách kvality vody. Vďaka nim budete môcť zasiahnuť hneď, akonáhle zistíte, že niečo nie je v poriadku.

testovanie jazierkovej vody clanok

Čo potrebujete merať?

Vodnárom vyvinutý jazierkový tester meria päť najdôležitejších parametrov vody: pH, karbonátovú tvrdosť (KH), celkovú tvrdosť (GH), dusitany (NO2) a dusičnany (NO3). Aké hodnoty sú v norme a kedy je už potrebné dať ich upraviť? Vezmime to poporiadku:

pH

Hodnota pH, ktorá vypovedá o kyslosti a zásaditosti, je úplne zásadná pre všetko živé v jazierku. Určuje chemickú formu látok, ktoré sú vo vode obsiahnuté, ovplyvňuje dostupnosť CO² pre rastliny a tiež zásobovanie vody kyslíkom.

Pohybuje sa na škále od 0 do 14, pričom čistú vodu s pH 7 označujeme ako neutrálnu. Pre vašu predstavu: Kohútiková voda sa na stupnici pohybuje medzi 7,0 a 7,5. Hodnota pH v jazierku má byť ideálne 7,0-8,0. Ak vám tester ukáže pH 6 alebo 8,5, je najvyšší čas zasiahnuť a vrátiť hodnotu do normy. Keby ste nechali pH ešte viac klesnúť či stúpnuť (nad 9,0), riskujete vážne zdravotné komplikácie rýb a možno aj ich uhynutie. Vysoká hodnota pH špeciálne v kombinácii s vysokými hodnotami dusitanov a dusičnanov umožňuje vznik čpavku, ktorý ryby spoľahlivo usmrtí. Pretože sa pH vody mení aj počas dňa (napríklad vplyvom dažďových zrážok), merajte vždy v rovnakom čase a na rovnakom mieste.

karbonátová tvrdosť - celková alkalita (KH)

O vode hovoríme, že je buď tvrdá, alebo mäkká. Hovoríme de facto o množstve rozpustených minerálnych látok, kedy ich je v prvom prípade veľa, v druhom málo. Tvrdosť vody je však miesto od miesta iná, záleží vždy na tom, či je voda povrchová (z priehrad), alebo podzemná (z vrtov), ​​prípadne z oboch zdrojov. Tej zo studní a vrtov ovplyvňuje výslednú tvrdosť charakter podložia, ktorým voda preteká. Vápenatá pôda teda produkuje tvrdú vodu, naopak ako veľmi mäkkú označujeme dažďovú vodu - preto, že nepríde do kontaktu s horninovými vrstvami, kde sa tvoria vápnik, horčík a ich anióny.

Pri záhradných jazierkach rozlišujeme dva parametre tvrdosti: celkovú tvrdosť (GH) a karbonátovú tvrdosť (KH, označuje sa tiež ako uhličitanová).

Karbonátovú tvrdosť spôsobujú uhličitany (hydrokarbonáty) vápnika a horčíka. Táto tvrdosť je najzásadnejším parametrom, ak chceme zabrániť kolísanie hodnoty pH. Koncentrácia uhličitanov vápnika a horčíka by sa mala pohybovať v rozmedzí 5-12 °KH. Optimálna hodnota je okolo 8 °KH, pretože od tohto bodu sa už nemení pH a zároveň vyššia tvrdosť vody nevadí ani rybám.

celková tvrdosť (GH)

Celková tvrdosť vody udáva koncentráciu rozpustených solí vápnika a horčíka. Tieto minerálne látky sú dôležitou stavebnou látkou, ktorú potrebujú ryby a rastliny pre zdravý rast. Voda v jazierku by mala mať tvrdosť (obsah solí) v rozmedzí 8-14 °DGH alebo 1,5 - 2,5 mmol/l (1mmol/l zodpovedá 5,61 nemeckého stupňa DGH).

dusitany - dusičnany (NO²)

Dusitany značia fekálne znečistenie, preto sú vysoko toxické a pre živých obyvateľov jazierka znamenajú ohrozenie na živote. Ak chováte v jazierku KOI kapry, tester by mal ukázať ako maximálnu hodnotu NO² 0,1 mg/l.

dusičnany - nitráty (NO³)

Hoci je nitrát všeobecne považovaný za neškodnú látku, obsah dusičnanov v záhradnom jazierku s rybami by sa dlhodobo mala pohybovať pod limitom 10 mg/l. A mali by ste vedieť, že menšie KOI kapry reagujú na vysoký obsah dusičnanov horšie než väčšie.

Obsah nitrátov 50 mg/l je limitná hodnota, za ktorú už začína premena dusičnanov späť na nebezpečné dusitany. Nadmiera dusičnanov signalizuje, že systémovo nie je niečo v poriadku a jedná sa teda o zlý proces denitrifikácie.

Používajte vodu zo známeho zdroja

Ak sa chcete vyhnúť väčším problémom, nedopúšťajte jazierko vodou z neznámeho zdroja. Voda v rieke, v studni či v potoku dokáže úplne rozhodiť biologickú rovnováhu, s ktorej nastavením ste si dali na začiatku sezóny takúto prácu.

Všeobecne sa dá povedať, že akú vodu pijeme, taká sa hodí aj do jazierka - len jej tvrdosť musí byť málinko inde. Ale to už teraz viete. Máte predsa tester a o nameraných hodnotách viete všetko.

 

DUSIČNANY

meranie testeromVšetkým Vám, ktorý vlastníte menšie, alebo veľké záhradné jazierko doporučujeme monitorovať hodnoty vody pomocou prúžkového testera. V krabičke je desať prúžkov, ktoré merajú naraz 5 zásadných ukazovateľov kvality vody. Mali by vám stačiť na celú sezónu a odmenou bude pekná voda plná zdravých rýb.

Dusičnany a dusitany - táto téma by si zaslúžila desiatky strán odborného textu, ale pre vás v jednoduchosti, v oboch prípadoch platí, že mejen je viac. Dusitany sú toxické pre ryby a väčšinou sa nevyskytujú co vode vo vysokých koncentráciách. Nie sú stabilné a v jazierku podliehajú pomerne rýchlo nitrifikácii mikroorganizmov na dusičnany. Dusičnany pre ryby nie sú nebezpečné, pri obsahu 80mg/l môžu kaprovité ryby ešte bez problémov prosperovať. Toxická je až koncentrácia okolo 1000mg/l. Vyšší obsah dusičnanov ale využijú jednoduché organizmy ako sinice, predovšetkým na jar, keď sa premnožia do nepeknej zelenej masy. Tá môže následne zapríčiniť deficit kyslíku a úhyn rýb. 

Čo s tým? Vyčistite jazierko od detritu na dne. Nehnojte. Obmedzte množstvo rýb. Aplikujte BAENZY - sezóna. Trpezlivo počkajte, kým začnú dusičnany spotrevovávať aj vodné rastliny. Dusičnany v jazierku sú produktom nitrifikácie nižších oxidačných stupňov dusíku na vyššie určitými druhmi mikroorganizmov. BAENZY - sezóna obsahuje vybrané druhy baktérií, ktoré postihujú celý reťazec nitrifikácie a dinitrifikácie a pretože ide o podobne jednoduché mikroorganizmy ako sinice, "súperia" s riasami o zdroje. Efektom je postupné vyčírenie vodného stĺpca a vďaka namnoženiu baktérií ľahší rozklad uhynutej zelenej hmoty na dne.

CELKOVÁ TVRDOSŤ

testovaniePre naše záhradné jazierka s rybami bude platiť zlatá stredná cesta pre hodnotu nameranej celkovej tvrdosti. Veľmi mäkká voda neprospieva ani rastlinám ani vodným živočíchom a rybám. Oba prvky, vápnik a horčík, ktoré hlavne tvrdosť reprezentujú, sú biogénne a nutné pre stavbu bunkových stien, kostry, rastlinných pletív, ovplyvňujú metabolizmus a ich nedostatok môže viesť k vážnym poškodeniam vodných rastlín a zdravotným problémom rýb. Veľmi tvrdá voda nebude mať tak negatívne dôsledky pre rastliny a vodné živočíchy, ale pretože je spravidla do jazierok čerpaná z vrtov a studní, je nutné si uvedomiť, že toto prostredie pre nich nie je prirodzené. Ryby a vodné rastliny, ktoré v jazierku máme, pochádzajú z povrchových vôd, ktoré sú mäkké až stredne tvrdé. Ak si necháme spraviť rozbor vody na hygienickej stanici alebo úpravni vôd, nezabúdajme, že je spravidla porovnávajú s požiadavkami na pitnú vodu nie na záhradné jazierko. Pri vyššom pH nad 8 môžu soli vypadnúť do usadenín, ktoré znižujú životnosť čerpadiel. Vláknitej riase sa tiež lepšie darí pri vyššom pH a tvrdosti vody.

Takže čo s tým? Veľmi mäkkú vodu upravte prípravkom NA STABILITU, veľmi tvrdú vodu upravte zmäkčovačom, oba podľa návodu. Veľmi odporúčam BIOSOIL, pomôže vám tiež viazať alkalické kovy a znížiť tak tvrdosť prírodnou cestou. Naviaže tiež železo, ktoré potom pri čerpaní studničnej vody nevypadne do hrdzavého zákalu. Prirodzeným sprievodným javom BIOSOILu je hnedé sfarbenie vody, ktoré spôsobujú rašelinové výťažky prípravku. Rybám sa toto prostredie páči.