Úprava vody? Nutnosť?

Úprava vody? Nutnosť?

Ideálna hodnota pH bazénovej vody je 7,2 -7,6. Pokiaľ je pH vody vo vašom bazéne mimo tuto vymedzenú oblasť, väčšinou vám začínajú problémy. Na hodnote pH je priamo závislá účinnosť väčšiny dezinfekčných prostriedkov.

uprava vody nutnost clanok

V prípade, že je pH príliš nízke, korodujú kovové časti a zvyšuje sa rýchlosť blednutia farieb plastov a fólií, pokiaľ je pH príliš vysoké, vylučuje sa vápnik z vody a dochádza k jej zakaleniu. Vo vzduchu v okolí bazéna dôjde k zvýšenej koncentrácii chlóru, ktorá môže spôsobiť podráždenie očných spojiviek. 

Pri bežnom používaní bazéna sa pH vody pomaly mení podľa miestneho zloženia a tvrdosti vody. U mäkkých vôd pH klesá, u tvrdých stúpa. Správnu hodnotu pH jednoducho upravíte pridaním prostriedku PH PLUS alebo PH MÍNUS pri zapnutom filtračnom zariadení, ktoré zaistí potrebnú cirkuláciu vody. 

Merania a úprava vody sa doporučuje 1x týždenne. 

 

  << späť