Teplá alebo studená? Testujte

Teplá alebo studená? Testujte

Tí, ktorí sa starajú o záhradné jazierko potrebujú jednu pomôcku omnoho viac, ako ostatní – tester pre záhradné jazierka. Môžete mať zásobu účinných prípravkov, ale sú vám nanič, pokiaľ nedokážete určiť dávkovanie, ktoré sa odvíja od aktuálnych parametrov vody.

tepla alebo studena clanok

Tester vám o vode v jazierku prezradí oveľa viac.

Zatiaľ čo bazénová voda je územím nikoho a nemá žiadnych stálych obyvateľov (aj keď snaha o obsadenie územia vodného teritória neustáva), záhradné jazierko je ako veľký rušný dom s kopou obyvateľov z rastlinnej aj živočíšnej ríše. V jeho vode je živo a okrem nečistôt, ktoré sa sem podobne ako do bazénovej vody dostanú z okolia sa v jazierku celkom prirodzene vyskytujú odumreté zvyšky rastlín alebo prebytočné krmivo pre ryby.

Filter v hlavnej úlohe

Jazierko je však špecifické tým, že s ohľadom na zachovanie života jeho obyvateľov nie je možné na likvidáciu nechceného používať výkonnú bazénovú chémiu. Samozrejme aj jazierko má v Vodnára svoju účinnú „kozmetickú radu“, ktorá berie ohľad na jeho vodných obyvateľov. Čistota a biologická nezávadnosť vody však závisí hlavne od kvalitného filtračného systému a prípravky sú len doplnkami (akokoľvek dôležitými). Kedy a ako ich máme používať zistíte pri pravidelných kontrolách kvality vody. Vďaka nim budete môcť zasiahnuť hneď, ako zistíte, že niečo nie je v poriadku.

Čo potrebujete merať?

Vodnárom vyvinutý jazierkový tester meria päť najdôležitejších parametrov vody: pH, karbonátovú tvrdosť (KH), celkovú tvrdosť (GH), dusitany (NO2) a dusičnany (NO3). Aké hodnoty sú v norme a kedy je už načase ich upraviť?

pH

Hodnota pH, ktorá vypovedá o kyslosti a zásaditosti je celkom zásadná pre všetko živé v jazierku. Určuje chemickú formu látok obsiahnutých vo vode, ovplyvňuje dostupnosť CO2 pre rastliny a tiež zásobovanie vody kyslíkom. Pohybuje sa od 0 do 14, pričom čistú vodu s pH 7 označujeme ako neutrálnu. Pre vašu predstavu: voda z kohútika sa na stupnici pohybuje medzi 7,0 až 7,5. Ideálna hodnota jazierkovej vody je 7,0 až 8,0. Pokiaľ vám tester ukáže hodnotu 6 alebo 8,5, je najvyšší čas zasiahnuť a vrátiť hodnotu do normy. Pokiaľ by ste nechali pH ešte viac klesnúť alebo stúpnuť (nad 9,0), riskujete vážne zdravotné komplikácie rýb a možno aj ich úhyn. Vysoká hodnota pH špeciálne v kombinácii s vysokými hodnotami dusitanov a dusičnanov umožňuje vznik čpavku, ktorý ryby spoľahlivo usmrtí. Pretože sa pH vody mení aj behom dňa (napríklad dažďové zrážky), merajte vždy v rovnakú dennú dobu a na rovnakom mieste.

karbonátová tvrtosť – celková alkalita (KH)

O vode hovoríme, že je buď tvrdá alebo mäkká. Hovoríme de facto o množstve rozpustených minerálnych látok, keď ich je v prvom prípade veľa, v druhom málo. Tvrdosť vody je však miesto od miesta iná, záleží vždy na tom, či je to voda povrchová (priehrady) alebo podzemná (vrty), prípadne z oboch zdrojov. Pri studničnej vode ovplyvňuje výslednú tvrdosť charakter podložia, ktorým voda preteká. Vápenatá pôda produkuje tvrdú vodu, naopak dažďová voda je veľmi mäkká, pretože neprišla do kontaktu s horninovými vrstvami, kde sa tvorí vápnik, horčík a ich anionty.

Pri záhradných jazierkach rozlišujeme dva parametre tvrdosti: celkovú (GH) a karbonátovú (KH, ktorá sa tiež označuje ako uhličitanová). Karbonátová tvrdosť spôsobuje uhličitany (hydrokarbonáty) vápnika a horčíka. Táto tvrdosť je najzásadnejším parametrom, pokiaľ chceme zabrániť kolísaniu hodnoty pH. Koncentrácia uhličitanov vápnika a horčíka by sa mala pohybovať v rozsahu 5-12°KH. Optimálna hodnota je okolo 8°KH, pretože od tohto bodu sa už nemení pH a zároveň vyššia tvrdosť vody nevadí ani rybám.

celková tvrdosť (GH)

Celková tvrdosť vody udáva koncentráciu rozpustených solí vápnika a horčíka. Tieto minerálne látky sú dôležitou stavebnou látkou, ktorú potrebujú ryby a rastliny pre zdravý rast. Voda v jazierku by mala mať tvrdosť (obsah solí) v rozsahu 8-14°dGH alebo 1,5-2,5 mmol/l (1 mmol/l zodpovedá 5,61 nemeckého stupňa dGH).

dusitany – nitrity (NO2)

Dusitany znamenajú fekálne znečistenie, preto sú vysoko toxické a pre živých obyvateľov jazierka znamenajú ohrozenie na živote. Pokiaľ chováte v jazierku KOI kapre, tester by mal ukázať ako maximálnu hodnotu NO2 0,1mg/l.

dusičnany – nitráty (NO3)

Aj keď je nitrát všeobecne považovaný za neškodnú látku, obsah disičnanov v záhradnom jazierku s rybami by sa dlhodobo mal pohybovať pod limitom 10mg/l. Mali by ste vedieť, že menšie KOI kapry reagujú na vysoký obsah dusičnanov horšie ako väčšie. Obsah nitrátov 50mg/l je hraničná hodnota, za ktorou už začína premena dusičnanov späť na nebezpečné dutitany. Prevaha dusičnanov signalizuje, že systémovo nie je niečo v poriadku a jedná sa teda o zlý proces denitrifikácie.

Pokiaľ používate vodu zo známeho zdroja

Ak sa chcete vyhnúť väčším problémom, nedopúšťajte jazierko vodou z neznámeho zdroja. Voda v rieke, v studni či v potoku dokáže celkom rozhodiť biologickú rovnováhu, s ktorej nastavením ste si dali na začiatku sezóny toľko roboty.

Všeobecne sa dá povedať, že akú vodu pijeme, taká sa hodí aj do jazierka – len jej tvrdosť musí byť trošku iná. Ale to už teraz viete. Máte predsa tester a o nameraných hodnotách viete všetko.