Životodarný kyslík

Životodarný kyslík

Kyslík má veľmi dôležitú funkciu v prírode. Už zo základnej školy vieme, že ho produkujú rastliny dejom zvaným fotosyntéza. Že je kyslík dôležitý chemický parameter a čoho všetkého sa zúčastňuje v jazierku si povieme v niekoľkých vetách.

zivotodarny kyslik clanok

Kyslík je veľmi potrebný prvok, ktorý sa v jazierku zúčastňuje veľkého množstva procesov. Ako každý živočích ktorý ho potrebuje k životu, tak ani ryby nie sú výnimkou. Záleží to na druhu, niektoré druhy sú chúlostivejšie na nedostatok (jalec, pstruh) viac než iné (kapor, karas, lieň). Okrem toho sa kyslík zúčastňuje mnohých chemických pochodov, je hlavným faktorom oxidácie. V jazierku býva najväčší deficit kyslíku vždy pred svitaním. Je to vďaka rastlinám, ktoré  za svetla kyslík vytvárajú a v noci ho spotrebovávajú. Ako už bolo povedané kyslík sa zúčastňuje mnohých reakcií - oxidácií, vo vode ho spotrebovávajú ryby, rastliny, baktérie a zvyšky odumretej organickej hmoty (listy, riasy, krmivo, rybie exkrementy atd.) Preto je veľmi dôležité zaistiť príjem kyslíku pri aplikácii prípravkov likvidujúcich riasy, nakoľko odumretá riasa sa začne rozkladať a spotrebovávať kyslík.  Môže dôjsť k poklesu jeho množstva a následnému deficitu, kedy môžu byť ohrozený živočíšny obyvatelia jazierka. Preto je dobré vykonávať tieto zásahy v dopoludňajších hodinách a mať zapnutú filtráciu poprípade vzduchovanie.  

 

  << späť