Aby voda nezazelenala!

Aby voda nezazelenala!

Obdobie, keď prvé teplé slnečné lúče rozpustia zvyšky ľadu a začnú pomaly prehrievať vodu v jazierku, je vo veľkom očakávaní každého jeho vlastníka.

aby voda nezazelenala clanok

S dlhším dňom sa teší z prebúdzajúcej sa prírody a plnými dúškami čerpá energiu jarného slnka.  

A rovnako tak čerpajú jarnú energiu všetci obyvatelia nášho jazierka, či už živočíchy alebo rastliny. Aby sa dostalo do formy pre plnenie svojej estetickej hodnoty a neprekvapilo behom niekoľkých dní zazelenaním, je vhodné mu trochu pomôcť. Jarné upratovanie poznáme z domu, aj záhrad – údržba trávnikov, rez stromov a krov, atď. Pri jazierkach a rybníčkoch tak tomu nie je. Jesenný vietor do nich navial nečistoty (prach, lístie, vetvičky, trus, perie,...), ktoré v priebehu zimy podliehali rozkladným procesom a obohacovali vodu o živiny. A práve tie sú spolu so stúpajúcou teplotou a slnkom impulzom k rastu rias, nakoľko rastú rýchlejšie a skôr ako vyššie, ktoré sa dostávajú do vegetačnej fázy až koncom apríla. Pokiaľ teplota v jazierku vystúpi nad 6 °C,  môžeme začať s „jarným upratovaním“.  

Odstránime z dna vyššie zmienené nečistoty, ktoré sa nahromadily v priebehu zimných mesiacov. Veľmi dobre nám s tým pomôže prípravok NA RIASY - kontakt, ktorý dokáže vyniesť na hladinu nielen vláknitú riasu, ale aj bahno a lístie, ktoré z hladiny odoberieme preč. Nezanedbateľnou sprievodnou funkciou prípravku je silný okysličovací impulz.  

Ďalej skontrolujeme okraje jazierka a odstránime odumreté rastliny alebo ich časti. Pokiaľ je voda po rozmrznutí ľadu tmavšia alebo nazelenalej farby, je to prejav vyššieho zaťaženia živinami. Pre vyčistenie vody a opätovné nadobudnutie priezračnosti pomôže prípravok BAENZY - štart. Prípravok naviaže na seba nečistotu, ktorá zakaľuje vodu a okrem toho dokáže vyviazať z vody fosfáty, čím zníži úživnosť vody a nepriamo tak pôsobí proti rastu rias. Vrstvu vločiek z dna vysajeme do odpadu.  

Veľmi dôležitá je kontrola všetkých zariadení, skimmeru, čerpadla a hlavne filtru. Filter vyčistíme od náletu a doplníme stav kolónií baktérií prípravkom BAENZY - štart. Malá časť užitočných baktérií prežila zimné obdobie, ale prirodzené namnoženie do počtu, aby dobre fungovala rovnováha pri odbúravaní živín zo zvyškov krmiva či exkrementov rýb, by trvalo dlho. Baktérie by sa mali do jazierka pridávať, keď teplota vody vystúpi nad 10 °C. BAENZY – štart obsahuje vybrané druhy baktérií a enzýmov, ktoré sú vhodné do vodného prostredia a sú prirodzeným konkurentom pri spracovaní živín riasam a pomôžu nám udržať vodu čistú do doby, než začne svoju úlohu plniť koreňový filter.   

Výsledok stojí za námahu.

 

  << späť