Stabilita pH

Stabilita pH

Prípravky VODNÁR sú na biologickej aj chemické báze. Nebojíme sa použiť slovo „chemické“, ako odborníci totiž vieme, že všetky biologické procesy sú vlastne chemické reakcie. Napríklad baktérie, ktoré v bazéne pomáhajú udržiavať čistú vodu, produkujú chemické látky - enzýmy, ktoré štiepia organickú hmotu na jednoduchšie zlúčeniny.

Na pH ako ukazovateľ kvality vody sa často pozabúda, napriek tomu že všetky biologické a chemické pochody v jazierku výrazne ovplyvňuje. Optimálna hodnota pH v jazierku je okolo 7 (6–8). K väčším výkyvom pH vo vodných stavbách môže dôjsť, keď sa do nádrže dostane väčšie množstvo dažďovej vody, ktorá môže mať pH až k 4,5. Výraznú zmenu pH môžu spôsobiť aj minerály a kamene vo vode so zásaditou reakciou. Preto by mali byť estetické prvky pre vodné prostredie chemicky neutrálne. Preto je vhodné hodnotu pH aspoň raz za týždeň testovať. K tomu slúžia pH testery. Vďaka nim zistíte, či máte vodu kyslú alebo naopak zásaditú.

Na správnu úpravu pH vody slúžia prípravky PH MINUS a PH PLUS. Ako už názvy napovedajú, v prípade zásaditej vody znížite pH pomocou prípravku PH MINUS. Naopak v prípade kyslej vody s pH menším ako 7, využijete prípravok PH PLUS. Na úroveň pH sa zamerajte aj v prípade zásahu algicídnymi prípravky alebo rôznymi medikamentmi pre ryby. Pokiaľ je pH narušené, môže vychýliť aj biologickú rovnováhu vášho vodného diela.

Pokiaľ sa budete o vodu pravidelne starať, udržíte si jazierko alebo rybníček krásne, čisté a bez rias počas celej sezóny.