Kľúč na rýchle vyriešenie problémov v záhradnom jazierku

Kľúč k  rýchlemu vyriešeniu problémov: 

PROBLÉM 

MOŽNÁ PRÍČINA 

RIEŠENIE 

Zelená voda 

Vysoký obsah živín → nárast jednobunkových rias a siníc 

Aplikácia VLOČKA super na odstránenie zeleného zákalu 

Aplikácia BAENZY - sezóna na zníženie obsahu živín na únosnú hranicu 

 Aplikujte FOSFOSORB 

Vláknitá riasa 

Vysoký obsah živín → porast rias na dne  

Mechanicky odstrániť pomocou 

 NA RIASY -kontakt 

Aplikovať algicíd NA RIASY -systém 

Po dvoch dňoch použiť baktérie na odstránenie odumretých rias. 

Aplikujte FOSFOSORB. 

Zakalená voda 

Veľké množstvo usadenín detritu rozvíreného rybami, veľké množstvo organických látok 

Aplikovať prípravok NA RIASY -kontakt  

Odstránenie a zoxidovanie bahna a nečistôt zo dna 

Potom aplikovať BAENZY-sezóna 

Pena, ryby na hladine 

Kyslíkový deficit, vysoké množstvo organických látok, kontaminácia vody 

Aplikácia prípravku NA RIASY -kontakt  - zvýši sa obsah kyslíku a zoxidujú organické látky 

Aplikácia BAENZY -štart  - navodí sa biologická rovnováha a rozložia sa zvyšné kontaminanty vody 

pH mimo normálne hodnoty (pH<6, pH >8)  

Procesy tlenia, kamenné prvky         so zásaditou reakciou, výdatné   dažďové zrážky 

Aplikáciou prípravkov pH plus a pH mínus upraviť pH na hodnotu 7 (6–8) 

Následne aplikovať BAENZY-sezóna.  

Vysoký obsah dusíku a fosforu 

Prekrmovanie rýb, tlenie rastlinných zvyškov, veľké množstvo detritu a bahna. 

Pre odstránenie zvyškov rastlinného materiálu a bahna zo dna použiť        NA RIASY -kontakt.  

Aplikovať prípravky BAENZY-sezóna     a  FOSFOSORB 

Nesprávne fungujúci biologický systém v jazierku 

Predčasné vysadenie rastlín a rýb    do nového jazierka. 

Aplikácia prípravku BAENZY -štart 

 

Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. 

 

<< späť