Stabilita pH

Prípravky VODNÁR sú na biologickej aj chemické báze. Nebojíme sa použiť slovo „chemické“, ako odborníci totiž vieme, že všetky biologické procesy sú vlastne chemické reakcie. Napríklad baktérie, ktoré v bazéne pomáhajú udržiavať čistú vodu, produkujú chemické látky - enzýmy, ktoré štiepia organickú hmotu na jednoduchšie zlúčeniny.

Na pH ako ukazovateľ kvality vody sa často pozabúda, napriek tomu že všetky biologické a chemické pochody v jazierku výrazne ovplyvňuje. Optimálna hodnota pH v jazierku je okolo 7 (6–8). K väčším výkyvom pH vo vodných stavbách môže dôjsť, keď sa do nádrže dostane väčšie množstvo dažďovej vody, ktorá môže mať pH až k 4,5. Výraznú zmenu pH môžu spôsobiť aj minerály a kamene vo vode so zásaditou reakciou. Preto by mali byť estetické prvky pre vodné prostredie chemicky neutrálne. Preto je vhodné hodnotu pH aspoň raz za týždeň testovať. K tomu slúžia pH testery. Vďaka nim zistíte, či máte vodu kyslú alebo naopak zásaditú.

Na správnu úpravu pH vody slúžia prípravky PH MINUS a PH PLUS. Ako už názvy napovedajú, v prípade zásaditej vody znížite pH pomocou prípravku PH MINUS. Naopak v prípade kyslej vody s pH menším ako 7, využijete prípravok PH PLUS. Na úroveň pH sa zamerajte aj v prípade zásahu algicídnymi prípravky alebo rôznymi medikamentmi pre ryby. Pokiaľ je pH narušené, môže vychýliť aj biologickú rovnováhu vášho vodného diela.

Pokiaľ sa budete o vodu pravidelne starať, udržíte si jazierko alebo rybníček krásne, čisté a bez rias počas celej sezóny.