Revolúcia v bazénovej chémii: čistota bez chlóru!

Revolúcia v bazénovej chémii: čistota bez chlóru!

GUANICID je ako vaše rodinné auto, ktoré spĺňa všetky nároky na výkon, priestor, pohodlie a cenu. Pôsobí širokospektrálne, nemá vplyv na pH vody, vydrží vyššiu teplotu vody a nestratí tým účinnosť, nepoškodzuje konštrukciu ani technológiu bazéna, ale predovšetkým nevysušuje pokožku, nedráždi oči ani sliznice, nevyvoláva alergické reakcie, dávkuje sa len 2x mesačne.

revolucia v bazenovej chemii clanok

GUANICID je riešením pre majiteľov rodinných bazénov, ktorí hľadajú možnosť, ako sa kúpať zdravo, bez nutnosti stavebných zásahov a výdavkov naviac. Ako zdravú bazénovú vodu chápeme tú, ktorá je čistá a bez rias či choroboplodných zárodkov a je jedno či sa o takýto výsledok postaral chlórový, bezchlórový alebo iný systém. 

Zaznamenávame stále väčší dopyt na iný spôsob dezinfekcie vody, ako je chlórová, a to z dobre známych dôvodov zápachu, pálenia slizníc a vysušenej pokožky. 

Práve tu sa javí ako skvelá voľba GUANICID, ktorý nepríjemné vlastnosti eliminuje, a napriek tomu nemusíme mať strach, že voda nie je ošetrená. 

Pre zdravé kúpanie stačí udržovať vo vode koncentráciu GUANICIDU zodpovedajúcemu asi litru tekutiny rozpustenej v 25 metrovom plaveckom bazéne. 

GUANICID je možné použiť ihneď aj bez dávkovacieho zariadenia, podľa veľkosti bazéna odhadnite štvrť až pol litra a každých 14 dní, keď večer po kúpaní beží filtrácia, odlejte z fľašky priamo do vody. Filtrácia sa postará o zbytok. 

V prípade predávkovania sa vôbec nič nestane, neuškodí vám. Treba len dlhšie počkať s ďalšou aplikáciou. Prevádzka s GUANICIDOM je pomerne úsporná. 

GUANICID obsahuje aktívnu látku organický polymér, ktorý je síce skvelý dezinfekčný prostriedok ale nedokáže zoxidovať organické nečistoty, ktoré sa v bazénovej vode počas kúpacej sezóne tvoria. 

Jeho účinok preto musíme kombinovať s kyslíkovou chémiou (OXY LIGHT) alebo 1-2x ročne na pár dní, keď nie sme doma s prípravkami na chlórovom základe (AKCE).

Podobné a iné nedostatky však nájdete pri všetkých bezchlórových úpravách vody. 

 

1. Prehľad doporučených prípravkov: 

GUANICID JISKRA
OXY LIGHT VLOČKA SUPER
MASKOVAČ TVRDOSTI TESTERY
PH PLUS NA USADENINY
PH MÍNUS VIKTOR

 

2. Napustenie bazéna 

  • dezinfikujte priestor/bazén
  • naplňte bazén vodou
  • zapnite filtráciu na 6–8 hodín, aby sa odstránili možné mechanické nečistoty (viď bod 8.)
  • stabilizujte tvrdosť (viď bod 4.)
  • upravte pH vody (viď bod 5.)
  • dávkujte prípravok GUANICID (viď bod 6.)
  • zapnite cirkuláciu na tak dlhú dobu, aby došlo k úplnému premiešaniu prípravku v bazénovej vode  

 

3. Tvrdosť vody 

Na úroveň kvality vody v bazéne má taktiež vplyv množstvo v nej obsiahnutých solí kalcia a magnézia (=tvrdosť vody). Ideálne hodnoty tvrdosti vody zodpovedajú 7–12°N. Pri vyšších hodnotách tvrdosti vody (nad 25°N) a pH môže dochádzať k vzniku zákalu a usadenín. 

Pre takto tvrdú vodu doporučujeme použiť prípravok MASKOVAČ TVRDOSTI, ktorý zabráni vylučovaniu vápenatých a horečnatých solí. Prípravok je nutné použiť hneď po napustení bazéna. Začiatočné dávkovanie je 300ml na 10 m3. Pred ďalšou úpravou vody (pH, dezinfekcia) nechajte vodu niekoľko hodín cirkulovať.  

Prípravok GUANICID nikdy nepoužívajte pred ošetrením vody flokulantom (VLOČKA SUPER). 

 

4. Správna hodnota pH 

Ideálna hodnota pH je 7,2–7,6. Pokiaľ je pH vody v bazéne mimo tohoto rozmedzia, dochádza k zníženiu účinnosti a zvýšeniu spotreby dezinfekčných prípravkov, vylučovaniu solí, vzniku zákalov (pH >7,6) a korózii kovových dielov či blednutiu farieb plastov a fólií (pH <7,2).  

Pri bežnom používaní bazéna sa pH vody mení podľa miestneho zloženia a tvrdosti vody. Správna hodnotu pH sa udržuje pomocou prípravku PH MÍNUS, PH PLUS. Napriek tomu, že GUANICID neovplyvňuje pH natoľko ako chlórová chémia, doporučujeme meranie a úpravu vody 1x týždenne.  

 

5. Dezinfekcia 

Začiatočnú dávku prípravku GUANICID 30ml/m3 aplikujte priamo do vody pri zapnutej filtrácii, ktorá zaistí premiešanie vody. Realizujte bez prítomnosti osôb v bazéne. Kúpať sa môžete až po premiešaní bazénovej vody. Následne dávkujte 15ml/m3 každých 14 dní, pri extrémnom zaťažení alebo pri vysokých teplotách každých 10–7 dní. Nutnosť dávkovania si najlepšie overíte pri pravidelnom meraní obsahu GUANICIDU kvapkovým testerom.  

Obsah GUANICIDU doporučujeme udržiavať na hodnote 0,2–0,3 mg/l. Pri dlouhodobom udržiavaní kvality vody doporučujeme používať GUANICID v kombinácii s oxidačným prípravkom OXY LIGHT, ktorý zaistí oxidáciu vzniknutých nečistôt.  

Doporučené dávkovanie je 0,5 l na 10m3, a to 2x mesačne najlepšie vždy spolu s GUANICIDOM. V tomto prípade doporučujeme kontrolovať obsah OXY-LIGHTu testerom. Okysličenie nečistôt v prípade silne zakalenej vody (dážď, vysoká teplota, silné zaťaženie) doporučujeme nárazovo uskutočniť prípravkom AKCE (chlóršok).  

Uvoľnený chlór sa „po práci“ rozpadne na soľ a voda je opäť bez obsahu chlórového dezinfekčného činidla. Ďalej doporučujeme pravidelne dávkovať vločkovač (napr. JISKRA), ktorý odstráni drobné mechanické nečistoty z vody.  

 

6. Riasy 

GUANICID vykazuje aj algicidnú účinnosť, a preto nie je nutné pri tomto spôsobe ošetrenia vody preventívne dávkovať prípravok NA RIASY. Pri pravidelnom ošetrovaní, filtrácii a výmene vody by ste sa s problémom výskytu rias vôbec nemali stretnúť.  

 

7. Filtrovanie 

Každý dlhodobo používaný bazén by mal mať kvalitnú filtráciu (doporučujeme pieskový filter) a takú cirkuláciu, ktorá by zabezpečovala premiešanie upravenej vody v celom objeme bazéna. Celý objem vody v bazéne musí prejsť filtráciou aspoň raz za 24 hodín. Dobrá cirkulácia, vodopád alebo fontána napomáhajú rozptýleniu chemických preparátov do celého objemu vody v bazéne a zabraňujú výskytu tzv. „mŕtvych zón“ (miest, kde je voda stojatá). Doporučená doba filtrácie je 6–8 hodín denne podľa objemu bazénu a rýchlosti filtrácie. Filter je nutné preplachovať minimálne 1x týždenne.  

 

8. Prechod z chlóru na GUANICID 

Nevyžaduje zvláštnu pozornosť. Tieto dva prípravky spolu nereagujú za vzniku nepríjemných doprovodných efektov ako zákal alebo zápach. Pokiaľ teda chceme napr. po prvnom jarnom mesiaci prevádzky, keď se voda najprv ohrieva a jej nezávadnosť sa udržuje minimálnym prebytkom voľného chlóru, prejsť na GUANICID, jednoducho zastavíme prietok chlorinátorom alebo vyberieme tabletu z plaváku, počkáme 1–2 dni a začneme dávkovať GUANICID. Pri tomto prechode nie je treba dávkovať šokovo, protože voda by mala byť v dobrej kondícii.  

 

  << späť  

Predpoveď počasia

Videonávody

Zaujímavosť

Prečítajte si