Kontrola parametrov vody

Kontrola parametrov vody

Vďaka rozboru vody sa dá predchádzať znehodnoteniu jazierka a ušetriť na prípravkoch pre následné odstránenie problému. Preto je dôležité používať testery.Príčinou rastu rias či zelenania vody sú náhle zmeny hodnôt pH, alkality, tvrdosti či obsahu dusíku alebo fosforu. Je známe, že tvrdosť a alkalita vody môžu ovplyvniť účinnosť rady algicídnych preparátov a dokážu ovplyvniť množenie prospešných baktérií. Všetky najdôležitejšie parametre, ktorých zoznam a rozmedzie nájdete v úvode brožúry, sa dajú zistiť pomocou našich TESTEROV (pH, tvrdosť, alkalita, obsah NH4+, NO3-. NO2-, PO43-).  

  1. Kontrola parametrov vody
  2. Nastavenie biologickej rovnováhy
  3. pH vody
  4. Biologické odbúravanie nadmerných živín
  5. Prekysličenie vody
  6. Riasy a slizké povrchy v kúpacích jazierkach
  7. Zelená voda
  8. Vláknité riasy
  9. Zazimovanie – oxidácia a vynesenie nečistôt z dna na hladinu
  10. Odstránenie fosfátov a ťažkých kovov z vody

<< späť

Videonávody

Zaujímavosť

Prečítajte si