Nastavenie biologickej rovnováhy

Nastavenie biologickej rovnováhy

V každom vodnom ekosystéme musí byť nastavená rovnováha pre správne zachovanie všetkých procesov a funkcií. To pre nás znamená, že po náraste hodnôt čpavku, dusičnanov, dusitanov a fosfátov je potrebné pridať do vody prípravok BAENZY.  Záhradné jazierko je uzatvorený biotop – čím je menšie, tým je náročnejšie udržať jeho funkčnosť, stabilitu a estetickú hodnotu. Hlavný podiel na zachovaní kolobehu živín majú baktérie.  Pokiaľ sa v novom jazierku nevytvorí biologická rovnováha a do vody sa vysadia ryby, vďaka rozkladu exkrementov sa vytvorí prostredie bohaté na živiny pre rast a množenie rias a siníc. Prevenciou proti takému znehodnoteniu vody je dodanie správneho pomeru užitočných bakteriálnych kultúr do vodného prostredia. Naše prípravky BAENZY (štart/sezóna/na zimu) obsahujú širokú škálu mikroorganizmov, ktoré produkujú enzýmy štiepiace zložité organické zlúčeniny na základné stavebné prvky, ktoré sú využiteľné ako substrát pre množenie baktérií. Jednotlivé typy prípravku BAENZY sú tvorené vybranými kmeňmi  mikroorganizmov a enzýmov so širokým záberom účinku a hodia sa do jazierok s rybami aj bez rýb.  BAENZY–štart aplikujte vždy na jar po odzimovaní, BAENZY–na zimu pri zazimovaní jazierka a BAENZY–sezóna v prípade, že sa v priebehu letného obdobia zvýši obsah dusíkatých látok či inak vychýlia sledované hodnoty vody.

  1. Kontrola parametrov vody
  2. Nastavenie biologickej rovnováhy
  3. pH vody
  4. Biologické odbúravanie nadmerných živín
  5. Prekysličenie vody
  6. Riasy a slizké povrchy v kúpacích jazierkach
  7. Zelená voda
  8. Vláknité riasy
  9. Zazimovanie – oxidácia a vynesenie nečistôt z dna na hladinu
  10. Odstránenie fosfátov a ťažkých kovov z vody

<< späť

Videonávody

Zaujímavosť

Prečítajte si