pH vody

pH vody

Na pH ako ukazovateľ kvality vody sa často pozabúda, napriek tomu že všetky biologické a chemické pochody v jazierku výrazne ovplyvňuje.Optimálna hodnota pH v jazierku je okolo 7 (6–8). K väčším výkyvom pH vo vodných stavbách môže dôjsť, keď sa do nádrže dostane väčšie množstvo dažďovej vody, ktorá môže mať pH až k 4,5. Výraznú zmenu pH môžu spôsobiť aj minerály a kamene vo vode so zásaditou reakciou. Preto by mali byť estetické prvky pre vodné prostredie chemicky neutrálne. Prípravky PH PLUS alebo PH MINUS účinne upravujú pH na optimálnu hodnotu. Pri úprave pH je dobré mať na zreteli pufračnú schopnosť (alkalita) vody. Pri vyšších hodnotách alkality vody je treba dávkovanie opakovať, až pH dosiahne stabilné hodnoty. Nie len pH, ale aj iné hodnoty vody by sa mali sledovať a čas od času premerať konkrétnymi TESTERMI (napríklad pH, tvrdosť, alkalita, obsah NH4+, NO3-. NO2-, PO43-). Pokiaľ pH vystupuje mimo bezpečný doporučený interval 6–8, naruší sa tým biologická rovnováha. Po každom zásahu algicídnymi prípravkami alebo napríklad medikamentmi pre ryby odporúčame zmerať pH a prípadne ho upraviť na správnu hodnotu. 

  1. Kontrola parametrov vody
  2. Nastavenie biologickej rovnováhy
  3. pH vody
  4. Biologické odbúravanie nadmerných živín
  5. Prekysličenie vody
  6. Riasy a slizké povrchy v kúpacích jazierkach
  7. Zelená voda
  8. Vláknité riasy
  9. Zazimovanie – oxidácia a vynesenie nečistôt z dna na hladinu
  10. Odstránenie fosfátov a ťažkých kovov z vody

 

<< späť

Videonávody

Zaujímavosť

Prečítajte si