Zelená voda

Zelená voda

Pri náhlej zmene chemických vlastností vody môže dôjsť k zazelenaniu vody aj pri použití kvalitnej filtrácie. Zelená voda je veľký estetický problém rybníčkov a jazierok. Zazelenanie vody spôsobujú mikroskopické jednobunkové riasy a sinice. Dochádza k nemu narušením chemickej a biologickej rovnováhy v jazierku či rybníčku, napríklad pri búrkach atd. Aplikáciou prípravku VLOČKA super v množstve 40–80 ml/m3 dôjde k vytvoreniu jemnej vločkovitej disperzie, ktorá na seba behom usadzovania naviaže nečistoty z vody spolu s jednobunkovými riasami a sinicami. Vločka super z vody odstráni aj fosfáty, ktoré sú živinami pre bujnenie rias. Vzniknutý kal na dne sa odstráni buď filtráciou, alebo jazierkovým vysávačom. Po odstránení odporúčame aplikovať prípravok BAENZY-sezóna, aby sa zvyšky usadených nečistôt rozložili a došlo k nastaveniu rovnováhy.  

  1. Kontrola parametrov vody
  2. Nastavenie biologickej rovnováhy
  3. pH vody
  4. Biologické odbúravanie nadmerných živín
  5. Prekysličenie vody
  6. Riasy a slizké povrchy v kúpacích jazierkach
  7. Zelená voda
  8. Vláknité riasy
  9. Zazimovanie – oxidácia a vynesenie nečistôt z dna na hladinu
  10. Odstránenie fosfátov a ťažkých kovov z vody

<< späť

Videonávody

Zaujímavosť

Prečítajte si