Riasy a slizké povrchy v kúpacích jazierkach

Riasy a slizké povrchy v kúpacích jazierkach

Častý prípad kúpacích jazierok. Niekedy  problém nie je viditeľný voľným okom, ale na dotyk pri kúpaní môže byť pre mnoho užívateľov nepríjemný. V kúpacom jazierku prebiehajú prirodzené procesy, ku ktorým patrí aj vznik biofilmov tvorených kolóniami baktérií, prvokov, rias a plesní na kameňoch, schodíkoch či rebríku. Klzký vstup na svahovité dno môže spôsobiť úraz. Biologicky odbúrateľný prípravok GUANICID dokáže tento problém efektívne vyriešiť. Polymérový povlak na povrchu fólie, kameňov atd. zabráni rozvoju biofilmov. Pri dodržaní správneho dávkovania prípravok nenarušuje mikroflóru vo filtri. Pre presné udržanie koncentrácie odporúčame použiť TESTER na Guanicid. Koncentrácia 0,3 mg/l je dostatočnou prevenciou pre vznik biofilmov. 

  1. Kontrola parametrov vody
  2. Nastavenie biologickej rovnováhy
  3. pH vody
  4. Biologické odbúravanie nadmerných živín
  5. Prekysličenie vody
  6. Riasy a slizké povrchy v kúpacích jazierkach
  7. Zelená voda
  8. Vláknité riasy
  9. Zazimovanie – oxidácia a vynesenie nečistôt z dna na hladinu
  10. Odstránenie fosfátov a ťažkých kovov z vody

<< späť

Videonávody

Zaujímavosť

Prečítajte si